Dovod goriva

Veliko vozil trpi zaradi slabe oskrbe z gorivom pri polni obremenitvi, posebej če je vozilo "čipano".
Slab tlak goriva ali slab injektor, lahko povzroči, da motor teče pod polno obremenitvijo na preveč revno mešanico goriva in zraka.
Temperature izpušnih plinov se dvignejo nad 950°C in lahko stopijo bat ali svečko.

Za dober dovod goriva so pomembne 3 stvari :

  - Dovolj velika, črpalka za gorivo
  - Ustrezno dimenzijonirano napajanje črpalke za gorivo
  - Črpalka ne sme v nobenih okoliščinah sesati zrak!
  - Dovolj veliki injektorji

Za optimalno delovanje motorja je poleg rednega vzdrževanja, potrebno tudi preverjati tlak goriva ter injektorje.
Neupoštevanje teh servisnih navodil, lahko pripelje do resne okvare motorja.

Uničen Bat

bat