Vozila z DPF-FAP

Vozila s filtrom trdih delcev DPF-FAP

Opažamo, da veliko strank ne ve in niti ni opozorjena s strani pooblaščenega serviserja, kako se vozi avtomobil
z vgrajenim filtrom trdih delcev DPF-FAP.

Za dobro regenaracijo filtra trdih delcev je potrebna cca. 20 minutna vožnja po avtocesti (lahko odstopa od sistema
do sistema in proizvajalca DPF-FAP sistema).

Na teden priporočamo vsaj 1x takšno vožnjo. Sistem trdih delcev se tako redno čisti in je možnost napak ter draga
zamenjava le-tega veliko manjša.

Pri vožnji po mestu se aktivna ali pasivna regenaracija nikoli ne izvede do konca in takšni avtomobili imajo veliko
težav z DPF-FAP sistemi.

To velja tako za čipane kot nečipane avtomobile.